Kiejtési útmutató

Ismerd meg a fonetikai jeleket! Bármilyen különös, a legtöbb angolul tanulónak fogalma sincs a fonetikai jelekről, pedig csak egyszer kell egy kicsit foglalkozni vele, és sokszor nagy segítség a szavak pontos kiejtésével kapcsolatban.

Az biztos, hogy általában elég komplikált leírások próbálják elmagyarázni, hogy a jelek milyen hangot jelölnek pontosan.

Ezért állítottam össze egy olyan összefoglalót, ahol nem csak elmagyarázom, hanem meg is hallgathatod a helyes hangokat. Ne hagyd, hogy összezavarjanak a fonetikai jelek!
Magánhangzók:

[ɑ] - A magyar „a” és az „á” hang közötti, zárt „a” hang hosszan ejtve.

fast [fɑst]
part [pɑt]


[ʌ] - A magyar „a” és az „á” hang közötti, zárt „a” hang röviden ejtve.

blood [blʌd]
button [bʌtn]


[æ] - Úgy kezdjük formálni a hangot, mintha magyar „a” hangot szeretnénk kiejteni, de a végén „e”-t ejtünk.

tap [tæp]
fact [fækt]


[e] - A röviden ejtett magyar „e”-nek majdnem megfelelő, de zártabb hang.

rest [rest]
send [send]


[ɔ] - A magyar „o” és az „a” közé eső hang röviden. Egyszerre halljuk az „o” és az „a” hangot.

shot [ʃɔt]
dot [dɔt]


[ə vagy ɜ] - A röviden ejtett magyar „e” és „ö” hang egyvelege. Úgy kezdjük formálni a hangot, mintha magyar „e” hangot szeretnénk kiejteni, de a végén „ö”-t ejtünk.

speaker [spi:kər]
cover [kʌvər]


[ɛ] - Közepesen nyitott, elöl ejtett, a magyar „e” betűhöz hasonló hang röviden ejtve.

unless [ʌnˈlɛs]
develop [dɪˈvɛləp]


[ɪ] - A magyar „i”-hez hasonló, zártan és röviden ejtett hang.

garlic [gɑlɪk]
tip [tɪp]


[ʊ] - A magyar „u”-nál nyíltabb, egy kicsit az „o”-hoz közeledő, röviden ejtett hang.

look [lʊk]
cook [kʊk]Mássalhangzók:

[θ] - A „th” és az „sz” közötti hang. A nyelvünk hegyét a két fogsor közé helyezzük és „sz”-t mondunk.

through [θru:]
both [boʊθ]


[ð] - A „th” és a „d” közötti hang. A nyelvünk hegyét a két fogsor közé helyezzük és „d”-t mondunk.

further [fə:ðər]
together [təgeðər]


[ŋ] - A magyar „n” és a „g” hangok együttese, de a „g” hangot elnyeljük, nem ejtjük ki teljesen.

along [əlɔŋ]
offspring [ɔfsprɪŋ]


[ʃ] - A magyar „s” hanghoz hasonlóan ejtjük.

sheet [ʃi:t]
profession [prəˈfeʃn]


[s] - A magyar „sz” hanghoz hasonlóan ejtjük.

research [rɪsəːtʃ]
possible [pɔsəbl]


[ʒ] - A magyar „zs” hanghoz hasonlóan ejtjük.

unusual [ʌnju:ʒʊəl]
genre [ʒɑnrə]


[dʒ] - A magyar „dzs” hanghoz hasonlóan ejtjük.

charge [tʃɑʤ]
average [ævərɪʤ]


[tʃ] - A magyar „cs” hangnak megfelelően ejtjük.

child (children) [tʃaɪld, tʃɪldrən]
creature [ˈkriːtʃə]

Kettőshangzók:

[aɪ] - A magyar „á” és a „j” hangok együttese.

shy [ʃaɪ]
guide [gaɪd]


[eɪ] - A magyar „é” és a „j” hangok együttese.

pale [peɪl]
fatal [feɪtl]


[eə] - A magyar „e”-ből indulva az „ő” hangba fordul.

area [eərɪə]
parent [peərənt]


[ɪə] - A magyar „i”-ből indulva az „ő” hangba fordul.

obvious [ɔbvɪəs]
hear (heard) [hɪər, hə:d]


[ɔɪ] - A magyar „o” és a „j” hangok együttese.

choice [tʃɔɪs]
point [pɔɪnt]


[oʊ] - A magyar „o” és a „u” hangok együttese.

soul [soʊl]
own [oʊn]


[aʊ] - A magyar „a”-ból indulva az „u” hangba fordul.

account [əkaʊnt]
aloud [əlaʊd]


[ʊə] - A magyar „u”-ből indulva az „ö” hangba fordul.

curious [kjʊərɪəs]
power [paʊər]

Hármashangzók:

[ʌɪə]

fire [ˈfʌɪə]
acquire [əˈkwʌɪə]


[aʊə]

sour [saʊər]
coward [ˈkaʊəd]
hour [ˈaʊə]

Jelek:

[:] - Az előtte lévő hangott hosszan kell ejteni.

naive [naɪi:v]
version [və:ʒn]


[ˈ] - A szó kiejtésekor ide kell helyezni a hangsúlyt.

attribute [əˈtrɪbjuːt]
repetitive [rɪˈpetɪtɪv]


[ˌ] - A szó kiejtésekor ide kell helyezni a másodlagos hangsúlyt.

enthusiastic [ɪnˌθjuːzɪˈastɪk]
pronunciation [prəˌnʌnsɪˈeɪʃ(ə)n]